Asbestose

Asbestose

Asbestose er en sykdom som skyldes innånding av asbeststøv. Over tid fører dette til at lungevev omdannes til arrvev eller det som benevnes lungefibrose.

Hva er asbestose?

AsbestoseZoom

Asbestose er en sykdom som skyldes innånding av asbeststøv. Over tid fører dette til at lungevev omdannes til arrvev (lungefibrose). Typisk for denne formen for lungefibrose er at den utvikler seg i mellomrommene mellom de ulike delene av lungevevet (interstitielt). Hos mange er dette en mild og lite plagsom sykdom. Tiden det tar fra du utsettes (eksponeres) for asbest og til sykdommen oppdages, er vanligvis 20-30 år. Andre asbest-relaterte lungesykdommer er lungekreft,lungehinnekreft (mesoteliom) og pleurale plakk. Inhalasjon av asbestfibre ble første gang knyttet til utvikling av lungesykdom i 1890.

Forekomsten av asbestose er usikker. Asbest-relatert sykdom har sin høyeste forekomst 30-40 år etter eksponering. Lungehinnekreft er den tilstanden det tar lengst tid å utvikle, og forekomsten av denne sykdommen forventes å øke i Europa frem mot 20203. I U-land brukes fortsatt asbest i stort omfang, og forekomsten forventes å være høy i mange år framover.

Asbestose thumbnail